Klachtenregeling

Home > Algemene voorwaarden > Klachtenregeling djoffertes


Klachtenregeling DJoffertes


Als geregistreerde drive-in show bij DJoffertes ontvangt de klant offerte aanvragen van gebruikers. Gebruikers zijn de bezoekers die op www.djoffertes.nl een aanvraag voor een drive-in show doen. De klant ontvangt een offerte aanvraag als in het account van de klant staat aangegeven dat ze beschikbaar zijn en in de regio werken die door de gebruiker is opgegeven. Maximaal vijf geregistreerde drive-in shows ontvangen deze offerte aanvraag. Zijn er meer drive-in shows beschikbaar in de opgegeven regio dan kiest ons programma willekeurig vijf drive-in shows uit.

Klachten over de uitvoering van DJoffertes moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend bij DJoffertes, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Bij DJoffertes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DJoffertes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Heeft de klant klachten over een aanvraag; onvolledige informatie, foutieve gegevens of een valse aanvraag dan gaat djoffertes dit binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *